پروپوزال

۱- مراحل و مدارک مورد نیاز پروپوزال

۲- مراحل تصویب پروپوزال پروزه کارشناسی ارشد

۳- فرم پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار)

۴- فرم انتخاب موضوع رساله (ویژه دانشجویان دکتری تخصصی)

۵- فرم پروپوزال

۶- فرم الف (اطلاعات این فرم به طور کامل و دقیق تایپ شود)

۷- مدارک ضمیمه پروپوزال ۱

۸- تفاهم نامه با اساتید بیرون دانشگاه

۹- فرم تایید پروپوزال

۱۰- پرینت انتخاب واحد پایان نامه در ترم تحصیلی مربوطه