تحصیلات تکمیلی

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر ( ارشد و دکترا )

خانم دکتر اعظم باستان فرد،استادیار، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر ، دکترای تخصصی علوم کامپیوتر و فوق دکترای گرافیک کامپیوتری

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آقای دکتر مسعود نوروزی ، استادیار ، دکترای تخصصی طراحی کاربردی و عضو هیات علمی دانشکده

مکاترونیک، گروه مکانیک

 

 

 

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق( ارشد و دکترا )

 

 آقای دکتر فرزاد گلشن پور بنام