تحصیلات تکمیلی

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر ( ارشد و دکترا )

خانم دکتر اعظم باستان فرد،استادیار، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر ، دکترای تخصصی علوم کامپیوتر و فوق دکترای گرافیک کامپیوتری

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آقای دکتر مسعود نوروزی ، استادیار ، دکترای تخصصی طراحی کاربردی و عضو هیات علمی دانشکده

مکاترونیک، گروه مکانیک

 

 

 

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق( ارشد و دکترا )

 آقای دکتر مهدی هدایتی، استادیار دکترای مهندسی برق قدرت،عضو هیت علمی گروه برق

فعالیت خود را با دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1375 آغاز  نموده است.

پست الکترونیکی :m.hedayati@kiau.ac.ir

سوابق اجرایی (دانشگاه آزاد)

مدیر تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات البرز (وکرج) از دیماه 1391 تا کنون.

نماینده دانشگاه آزاد و مدیر برنامه ریزی واحد مالزی-شهریور  89  الی خرداد  91

رزومه آکادمیک