ارتباط با صنعت

راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و دانشکده

 به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند که با حمایت های حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دفتر ارتباط با صنعت و دانشکده ( مستقر در دفتر پژوهش)راه اندازی شده است  لذا مستدعی است  امور مرتبط مانند: تفاهم نامه های صنعتی ، بازدید ها و جلسات با صنایع ، طرح های برون دانشگاهی  ،اولویت های پژوهشی بخش صنعت ، دعوت از متخصصین صنعتی  و.... از طریق دفتر مذکور صورت پیگیری فرمایید .