ریاست و معاونت دانشکده

 

ریاست دانشکده: 

مشخصات فردی:

 

نام: رسول

نام خانوادگی: باقری

نام و نشانی محل کار: دانشکده مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک- کرج، بلوار موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شغل: هیات علمی (مدیر گروه مکانیک)

مرتبه علمی:‌  استادیار                         

 پست الکترونیکی (E-mail):r.bagheri@kiau.ac.ir

 

سوابق تحصیلی :

دکتری : رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی معدل 19.38

کارشناسی ارشد : رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با معدل 18.78

کارشناسی : رشته مهندسی مکانیک گرایش سیالات با معدل 16.11

عنوان پایان نامه دکتری: تحلیل تنش در ماده پیزوالکتریک با پوششی از مواد تابعی حاوی چندین ترک

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل تنش پاد صفحه ای در نیم صفحه  FGMتضعیف شده توسط چندین ترک تحت بار گذاری هارمونیک. 

زمینه های کار با نرم افزار:

1- نرم افزار matlab جهت برنامه نویسی

2-  نرم افزار solidworks

3- نرم افزار Ansys

4- نرم افزار Catia

سوابق علمی:

1- اتمام دوره کارشناسی طی هفت ترم.

2- شاگرد اولی دوره کارشناسی ارشد.

3- شاگرد اولی دوره دکتری.

4-همکاری با پژوهشکده صنایع هوایی طی پروژه­ای تحت عنوان طراحی لانجرون هوایی تحت بارهای خستگی بر مبنای مکانیک تحمل آسیب.

6- دانش آموخته برتر دانشگاه زنجان در سال 1394

علایق پژوهشی:

1-مکانیک شکست

2- مدلسازی ریاضی

3-تحلیل تنش در مواد هوشمند

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی:  

سرکار خانم مهندس شبنم اسبقی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ، عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج